Thursday, August 2, 2012

Buku (PDF Tafsir Fi Zilalil Quran-Sayyid Quthb)

  Tafsir Fi- Zhilalil Quran
  Karangan : Sayyid Qutb

  
  Di bawah ini, saya sertakan link untuk download tafsir fi zilalil quran. Terdapat 3 bahasa, iaitu, bahasa Arab, Indonesia dan bahasa Inggeris. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua boleh mendapat manfaat.

http://tafsirzilal.wordpress.com/

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...